Svestad Vel

Styret i Svestad vel 2012/2013

Leder: Lars Even Skjegstad M: 900 25 024 E: lars@skjegstad.com

Nestleder: Marion Thoresen M: 414 35 492 E: marion.thoresen@signo.no

Kasserer: Ina Lindegård M: 981 12 697 E: ina.lindegard@gmail.com

Sekretær: Gunhild Ørstavik M: 952 04 188 E: oerstavik@forumfor.no

Styremedlem: Sissel Efjestad Groh M: 970 70 274 E: sisselegroh@gmail.com

Styremedlem: Per Muri M: 952 49 944 E: pm@tmpartner.no

Styremedlem: Per Knardahl M: 908 46 747 E: p.knardahl@hotmail.com

Varamedlem: Øystein Øverbø Jensen M: 909 87 939 E: oyesjens@online.no

Varamedlem: Mohammed Mahdy M: 980 06 580 E: mahdy78@hotmail.com

Varamedlem: Jorunn Elisabeth Sønju M: 905 26 717 E: j-sonju@online.no

 

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: