Svestad Vel

Årsmøte Svestad vel

Fredag 26. apr. 2013 kl. 19:00 - 23:00
26.
apr.

Husk: Forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet avholdes

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse