Svestad Vel

Styremøte Svestad vel

Onsdag 13. feb. 2013 kl. 19:00 - 21:00
13.
feb.

Saker kan sendes styremedlemmene.

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse