Svestad Vel

Årsmøte Svestad vel

Fredag 26. apr. 2013 kl. 19:00 - 23:00
26.
apr.

Husk: Forslag til årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet avholdes

Les mer

Styremøte Svestad vel

Onsdag 24. apr. 2013 kl. 19:00 - 21:00
24.
apr.

Behandling av innkomne forslag til årsmøtet.

Les mer

Styremøte Svestad vel

Onsdag 13. mar. 2013 kl. 19:00 - 21:00
13.
mar.

Saker kan sendes styremedlemmen

Les mer

Styremøte Svestad vel

Onsdag 13. feb. 2013 kl. 19:00 - 21:00
13.
feb.

Saker kan sendes styremedlemmene.

Les mer

Styret i Svestad vel 2012/2013

Leder: Lars Even Skjegstad M: 900 25 024 E: lars@skjegstad.com
Les mer